Garantia E.S. Motors

LA MILLOR GARANTIA DAVANT QUALSEVOL IMPREVIST

De principi a fi garantitzant la seva tranquil·litat Ens encarreguem dels vehicles des del moment en que els rebem fins al seu manteniment i posterior entrega. Comptem amb una col·laboració en l’àrea de Mecànica on realitzem un control exhaustiu del vehicle quan arriba al local i un àrea de Rentat on cada vehicle es exposat a un rentat integral a mà.

D’aquesta forma garantim que tots els vehicles que es troben en exposició han passat per un control exhaustiu i son entregats de forma impecable i segura. Així però els nostres serveis no terminen aquí. A E.S.Motors creiem que la millor garantia és la nostra paraula i compromís, tot i així hem volgut posar a l’abast de tots els nostres clients i sense cap cost addicional en el preu final del vehicle, una extensa garantia per escrit realitzada pels nostres mecànics professionals.

Cada vehicle que venem compta amb una garantia d’un any complerta, a excepció de manteniment habitual i avaries que vinguin motivades pel desgast normal de peces, materials o components del vehicle; pel seu us inadequat o a conseqüència de força major, robatori, furt, negligència o manca de manteniment aconsellat pel fabricant . Si succeís algun defecte en el vehicle ens encarregaríem de la reparació sense cap cost de tota peça mecànica, incloent la mà d’obra.

Per a que l’experiència de comprar un vehicle d’ocasió no difereixi en absolut de comprar-ne un de nou. De principi a fi garantitzant la seva tranquil·litat Ens encarreguem dels vehicles des del moment en que els rebem fins al seu manteniment i posterior entrega. Comptem amb una col·laboració en l’àrea de Mecànica on realitzem un control exhaustiu del vehicle quan arriba al local i un àrea de Rentat on cada vehicle es exposat a un rentat integral a mà.

ES Motors

  Veure vehicles disponibles